Ska Du Köpa Flaggstång?

Ska Du Köpa Flaggstång?
flaggstänger

bild på flaggstänger

Visst är det trevligt att kunna hissa den svenska flaggan på högtider? Men, vad händer om du inte har en flagga eller flaggstång?

Om du tänkt att köpa en flaggstång från Flaggstångsfabriken Nordic AB kommer du att ställas inför ett antal relativt enkla frågor. Den första är vilken höjd flaggstången ska vara. Här gäller det att ta hänsyn till marken där man har tänkt sig att den ska stå. Om marken är sluttande så måste detta tas i beaktning eftersom flaggstången ska stick upp med ungefär en tredjedel av sin längd över hustaket. De flesta väljer en flaggstång på 12 meter om huset har 2 våningar enligt normala dimensioner.

Förutom själva flaggstången behövs också en tålig lina och en knape. Vanligtvis är det inga konstigheter då de flesta är ganska standardiserade. Om du vill att din flaggstång ska sticka ut eller om du vill matcha färgprofilen för ditt företag med flaggstången så ska du välja en matchande färg på stången.

Många tycker att det kan vara jobbigt att hissa och ta ner flaggen (om man ska följa de flaggningsregeler som finns). För dessa personer kan en vevbar ned och upptakningsfunktion vara det bästa alternativet.

Fästen för flaggstänger är också ganska omdiskuterat. De flesta nöjer sig med ett trepunktsfäste, men det går också att använda ett U-balksstativ i speciella fall.

Flaggstangsknopp

toppen av en flaggstång

Företag som kanske inte vill hissa den svenska flaggan kan istället framställa en egen företagsflagga att hissa upp i reklamsyfte.

Idag gjuts de flesta flaggstänger i glasfiber. Detta minskar vikten och gör dem lättare att resa och fälla. Samtidigt minskas transportkostnaderna som annars läggs på slutkunden vid utkörning och montering av flaggstången.

När du ska gjuta fästet för din flaggstång behövs införskaffande av mellan 8-10 säckar betong. För att säkerställa precisionen i gjutningen krävs även ett vattenpass, spade, bräda (för att hållet stycket på plats) samt grov makadam. Med hjälp av justeringsmuttrarna kan man positionerna plattan så att flaggstången står rakt i en vinkel på 90 grader mot marken. Om flaggstången ska stå på berggrund så krävs borrning vilket kommer att kosta lite extremt jämfört med att gräva ett hål i gräsmattan.

Om du skulle ha några frågor vid val av flaggstång bör du ta kontakt med ett företag som har lång erfarenhet och kompetens av både flaggstänger i sig och själva uppsättningsprocessen.